Poliptih svete Lucije

Stilsko razdoblje: gotika, renesansa

Stoljeće: 14. A.D.


Poliptih (oltarna slika u više dijelova) svete Lucije rad je Paola Veneziana i njegove radionice. Pala je napravljena oko 1340. godine. Danas se nalazi u muzejskoj zbirci crkve sv. Kvirina, a njezino je izvorno mjesto bilo svetište crkve sv. Lucije u Jurandvoru kraj Baške.
U središnjem dominantnom polju, dimenzija 78x47 cm, prikazana je sv. Lucija, ranokršćanska mučenica iz IV. st., kao okrunjena djevica s palmom u rukama. Postavljena je frontalno, u tirkiznoplavoj haljini s dekorativnim cvjetovima. Iznad nje su raspeti Krist s Bogorodicom i sv. Ivanom te arkanđeo Gabrijel i Bogorodica Navještenja, prikazi sažetaka vjere u Krista. Na raspetome Kristu uočava se naglašena ispaćenost od boli, smirenje te polumrtvi izraz lica, a u njegovih pratilaca nijema ukočenost pod zelenim zidom Jeruzalema, uobičajeni prikaz u bizantskome slikarstvu. Lijevo i desno od raspeća prikazana su četiri svetca. To su Lucijini sveti pratioci; sv. Andrija, sv. Ivan Krstitelj, sv. Kvirin i sv. Gaudencije. Ti prikazi svjedoče o domaćoj narudžbi umjetnine, s obzirom na to da je sv. Ivan Krstitelj pokrovitelj Župe Baška s romaničkom crkvom na brdu iznad samostana sv. Lucije, sv. Andrija naslovnik ranokršćanske bazilike otkrivene u blizini, sv. Gaudencije najznamenitiji glavar biskupije Krka i sv. Kvirin njezin prvi zaštitnik.
Najzanimljiviji su prikazi iz života sv. Lucije koji su prikazani na poljima s lijeve i desne strane. Oslikan je životopis svetice i to kronološkim redoslijedom. S lijeve su strane scene: 1. Lucija kleči pred grobom sv. Agate i moli za ozdravljenje majke, 2. Lucija dijeli siromašnima svoj miraz, 3. Vjernik optužuje Luciju prefektu Paskaciju za javno opredjeljenje kršćanstvu, 4. Lucija je osuđena na službu u bordelu i volovi ju bezuspješno vuku u zlo, tj. u javnu kuću.
Desno od velikoga prikaza svetice slijede prizori: 5. Luciju na lomači polijevaju uljem i smolom, ali je plamen ne dodiruje te ostaje neozlijeđena, 6. Paskacije probada sveticu bodežom u grlo kako bi ju konačno usmrtio, 7. Neozlijeđena svetica proriče mir Crkvi nakon smrti poganskih careva Dioklecijana i Maksimilijana te prima hostiju, 8. Vjernici pohode grob sv. Lucije.
O vrijednosti pale puno govore restauratorski zahvati kojima je slika do sada podvrgnuta. Prva restauracija izvršena je 1912. god. u Beču, potom je poliptih zadržan u muzeju u Trstu do 1945., te uz mnoge neprilike vraćen natrag na Krk. Za kasnije je izložbe, među kojima je i ona zagrebačka iz 1967. godine – Paolo Veneziano i njegov krug, poliptih bio podvrgnut tek manjim zahvatima zagrebačkih restauratora.

Bibliografija:

 • Bratulić, Josip, Istarsko-kvarnerski zlatni vodič, Pula, 1993.
 • Enciklopedija likovnih umjetnosti, Izdanje i naklada Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, Zagreb, 1964., broj 3 (Inj-Portl)
 • Flores d'Arcais, Francesca, Tradizione e innovazione nella  pittura Veneziana del trecento: Paolo e attorno a Paolo, u: Hortus Artium Medievalium 2, 1996.
 • Gamulin, Grgo, Djela Paola Veneziana u našoj zemlji, Telegram, 95, Zagreb, 16.II.1962.
 • Gamulin, Grgo, Iz radionice Maestra Paola, Peristil, br. 4, Zagreb, 1961.
 • Gamulin, Grgo, Recenzija za Paola, Peristil, br. 12-13, Zagreb, 1969.-70.
 • Gamulin, Grgo, Un croce fissodi maestro Paolo ed altri due del trecento, Arte Venetà, XIX, Venezia, 1965.
 • Gamulin, Grgo, Stari majstori u Jugoslaviji, Iz radionice majstora Paola, Zagreb, 1961.
 • Hrvatska likovna enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, glavni urednik: Žarko Domljan, Zagreb, 2005., broj 3 (Goti-Koč); broj 4 (Kod-Mosi)
 • Ivančević, Radovan, Cevc, Emilijan, Horvat, Anđela, Umjetnost na tlu Jugoslavije – Gotika u Sloveniji i Hrvatskoj, Zagreb, 1984.
 • Ivančević, Radovan, Umjetničko blago Hrvatske, Motovun-Zagreb, 1993.
 • Karaman, Ljubo, Notes sur l'art Byzantin et les Slaves catholiques de Dalmatie, L'art byzantinches les Slaves, Pariz,1932.
 • Karaman, Ljubo, Umjetnost u Dalmaciji XV. i XVI. vijeka, Zagreb, 1933.
 • Lozzi-Barković, Julija, Djela venecijanskih majstora na otoku Krku od XIV. do XVI. stoljeća, Dometi, br. 2-3, Rijeka, 1986.
 • Morassi, Antonio, Il polittico di Veglia, Belvedere, sv.13, br. 68, kolovoz 1928.
 • Muraro, Michelangelo, Paolo Veneziano in Jugoslavia, Zbornik za likovne umetnosti, 1973.
 • Muraro, Michelangelo, Paolo da Venezia, Milano, 1969.
 • Pallucchini, Rodolfo, La pittura Veneziana del trecento, Venezia-Roma, 1964.
 • Prijatelj, Kruno, Kroz povijest umjetnosti u Dalmaciji (od 13. do 19. st.), Split, 1995.
 • Sandberg Vavalà, Evelyn, Maestro Paolo Veneziano, The Burlington Magazine, LVII, London, 1930., broj 331.
 • Slikarstvo u ozračju Paola Veneziana, Stoljeće gotike na Jadranu, katalog izložbe, Zagreb, 2004.
 • Velčić, Franjo, Poliptih svete Lucije – likovni prikaz i njegovo značenje, iz Grupa autora: 900 godina Bašćanske ploče, Baška, 2000.
 • Zlamalik, Vinko, Paolo Veneziano i njegov krug, katalog izložbe, Zagreb, 1967.
 • Žic, Igor, Crkveno slikarstvo na otoku Krku od 1300. do 1800. godine, Rijeka, 2006.
Vremeplov