Venerin hram

Stilsko razdoblje: antika

Stoljeće: -1. B.C.


U neposrednoj blizini Malih vrata, u prostoru dućana Templum Veneris, nedavnim su arheološkim istraživanjima nađeni ostatci zanimljivoga antičkog objekta. Radi se o ostatcima apside upisane u ravni začeljni zid. Način zidanja, manjim klesanim kamenjem, kao i nalazi keramike, prvenstveno fragmenti amfora, upućuju na rimskodobni postanak objekta.
Dosadašnja interpretacija vodi ka nalazu začelja rimske sakralne građevine – hrama. Ovu pretpostavku možemo osnažiti pravilnom orijentacijom, ortogonalnom simetrijom, strukturom gradnje, minucioznom izvedbom, kao i tlocrtnim dimenzijama građevine. Apsida ili duboka eksedra, također je česta forma antičkih sakralnih zdanja. Kružna struktura nađena unutar apside može ukazivati na podest na kojem se nalazila statua štovanog božanstva. Posveta božici Veneri logično je nametnuta nalazom natpisa datiranog u 1. st. pr. Kr., a na kojem se govori o obnovi Venerinog hrama. Natpis je izložen u galeriji Fortis.

Bibliografija:

Vremeplov